Navrhujeme life experience

Petr Štědrý

Na své cestě od programátora k designérovi jsem objevil psychologii, sociologii a behaviorální ekonomii. A taky se mi narodily děti. Přistihl jsem se, že principy a metody, které běžně používám při své práci se mi jaksi vloudily do života. Jejich použití v jiném kontextu mě donutilo se na ně podívat z jiného úhlu. Zvu Vás na krátké zamyšlení nad průnikem designu a lidského života.