KISK, FF MU Brno uvádí 3. knihovnický hackathon

18.11.2013 | Brno | 9.00 – 19.00

Moderují Jerry a Alex

Hackathon (spojení slov hacking a marathon) je pracovní setkání programátorů, kde se ve skupinách pracuje na zadaném úkolu.

Knihovnický hackathon vychází z podobné myšlenky – chceme postavit malé pracovní týmy složené z programátorů/programátorek a knihovníků/knihovnic, které by pracovaly na nových užitečných aplikacích.

Další informace